ThuisFrontCommissie

Wij zijn de thuisfrontcommissie (TFC) die Wilfred & Harriëtte ondersteunen bij hun uitzending voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Als familie, vrienden en gemeenteleden zijn we door hen gevraagd en willen we hen graag bijstaan op allerlei gebieden.

Wat doet een thuisfrontcommissie?
De TFC neemt een belangrijke plaats in in de zorg voor familie Knigge en onderhoudt nauwe contacten met hen. De TFC zorgt onder andere voor de verzending van de nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie uitwisseling tussen thuisgemeente en Wilfred & Harriëtte. Ook geeft de TFC presentaties op verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op pastoraal en sociaal gebied. Wilfred & Harriëtte kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning.

Wie vormen de TFC Knigge?
Elize Visser (voorzitster)
Renate Sikkema (secretaresse)
Teun van der Kolk (financiën)
Jan Wietsma (bedrijven sponsoring)
Annemarieke Veenhof (gebedscoördinator)
Carla Braakman (nieuwsbrieven)
Diderik Rorije (presentaties & acties)
Corine Hijmissen (presentaties & acties)

Met elkaar zullen we de bovengenoemde taken verrichten.

Contact
De TFC is bereikbaar onder -tfc- @͔ deknigges.nl. (zonder spaties en streepjes)

Mailt u gerust uw vragen of leuke acties door!

Our (Aviation) Mission